શાળા બંધ છે શિક્ષણ નહિ” નું રચનાત્મક ઉદાહરણ પુરૂ પાડતી અરવલ્લીની ૩૯૨ શાળાઓ અરવલ્લીમાં ઘરે બેઠા વર્ચુયલ ક્લાસનો લાભ લેતા ૪૨૧૭ વિધાર્થીઓ

કોરોનાના મહામારીના કારણે વિધાર્થીઓ સમગ્ર રાજયમાં શાળાઓRead More…

ઇડર શહેર માં આવેલ રામલેશ્વર તળાવ વિસ્તાર ના કન્ટેન્ટમેન્ટ એરિયા માં પોલીસ સ્ટાફ આરોગ્ય સ્ટાફ અને ઇડર ના નગરપાલિકા સદસ્ય હાદુજી આદિવાસી અને સ્થાનિક યુવાનો પોલીસ મિત્ર તરીકે પોલીસ ને મદદ કરી રહ્યા છે.

Read More…