ઇડર તાલુકા પંચાયત માં ફરી કોંગ્રેસ થશે બિરાજ માંન ઇડર તાલુકા ના ચોરીવાડ માં થઈ રાહહ્યુ છે ભારે મતદાન

Uncategorized

 

ઇડર તાલુકા પંચાયત માં ફરી કોંગ્રેસ થશે બિરાજ માંન ઇડર તાલુકા ના ચોરીવાડ માં થઈ રાહહ્યુ છે ભારે મતદાન

ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંને લગાવી રહ્યા છે એડી થી લઈને ચોટી સુધી નું જોર

ઇડર ના કોંગ્રેસ ના પંચાયત ના પૂર્વ પ્રમુખ એકતા બેન પટેલ અને ભાજપ ના ઉમેદવાર ભારત પટેલ વચ્ચે જામી છે હોડ

એકતાબેન ને વિશ્વાસ છે કે તાલૂકા પંચાયત ફરી કોંગ્રેસ ની બનશે